Naša stránka bola presťahovaná

Webová stránka CPPPaP Trstená je od 10. januára 2015

presťahovaná na adresu:

 https://www.centrumtrstena.sk